Zastrzeżenia Burmistrza Miasta i Gminy Pniewy z dnia 16 listopada 2004 r. do treści wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28 października 2004 r.