Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 lutego 2006 r. z kontroli problemowej w zakresie zadłużenia Gminy za okres od 1 stycznia 2003 r. do 30 czerwca 2005 r.