Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2004 r. oddalająca wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bojanowo zastrzeżenia do treści wniosków zawartych w wystapieniu pokontrolnym z dnia 26 lipca 2004 r.