Zastrzeżenia Burmistrza Miasta i Gminy Bojanowo z dnia 9 sierpnia 2004 r. do treści wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 26 lipca 2004 r.