Zastrzeżenia Starosty Pleszewskiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 29 marca 2005 r.