Zastrzeżenia Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 12 grudnia 2005 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 24 listopada 2005 r.