Zastrzeżenia Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 5 grudnia 2005 r.