Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 maja 2005 r. oddalająca wniesione przez Starostę Pleszewskiego zastrzeżenia do treści wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 29 marca 2005 r.