Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2006 r. oddalająca i uwzględniająca wniesione przez Burmistrza Miasta Słupcy zastrzeżenia do treści wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24 listopada 2005 r.