Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2006 r. oddalająca wniesione przez Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej zastrzeżenia do treści wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 5 grudnia 2005 r.