Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 listopada 2004 r. z kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości wykonania przez Burmistrza Miasta postanowień uchwał Nr XXIX/188/2004 i Nr XXIX/189/2004 podjętych przez Radę Miejską w Trzemesznie w dniu 27 lipca 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z przynależnym gruntem stanowiącym własność Gminy Trzemeszno, położonych na terenie wsi Trzemżal