Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 października 2004 r. z kontroli doraźnej w zakresie realizacji inwestycji pn. „Środowiskowa hala sportowa z hotelem w Osieku n/Notecią. Źródła finansowania i wydatki poniesione na tę inwestycję oraz sposób ich ujęcia w księgach rachunkowych”.