Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. oddalająca wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Wyrzysk zastrzeżenia do treści wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11 października 2004 r.