Zastrzeżenia Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kaliszu z dnia 9 grudnia 2004 r. do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 listopada 2004 r.