Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2004 r. oddalająca wniesione przez Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kaliszu zastrzeżenia do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 listopada 2004 r.