Zastrzeżenia Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 19 lutego 2004 r. do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.01.2004 r.