Zastrzeżenia Burmistrza Miasta i Gminy Wyrzysk z dnia 21.10.2004 r. do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11.10.2004 r.