Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 marca 2004 r. uwzględniająca wniesione przez Wójta Gminy Włoszakowice zastrzeżenia do wniosku zawartego w wystapieniu pokontrolnym z dnia 30 stycznia 2004 r.