Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 kwietnia 2006 r. z kontroli problemowej dotyczącej zadłużenia Województwa Wielkopolskiego za okres od 1 stycznia 2003 r. do 30 czerwca 2005 r.