Zastrzeżenia Wójta Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2004 r. do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15 grudnia 2004 r.