Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 grudnia 2004 r. z kontroli problemowej w zakresie funkcjonowania Kórnickiego Ośrodka Informacji i Wydawnictw - Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu