Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 grudnia 2004 r. z kontroli problemowej za okres od 1.01.2003 r. do 30.06.2004 r.