Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

 

Rzecznik:                              Aldona Pruska

Zastępcy Rzecznika:             Renata Konowałek

                                             Katarzyna Kosmowska

 

Dane adresowe

Adres pocztowy:

ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Telefon:

61 85-95-710

E-mail:

poznan@rio.gov.pl

 

Zespół Obsługi ds. naruszeń dyscypliny finansów publicznych w Poznaniu:

 

 

Imię i nazwisko:

Joanna Kocik, Aneta Błochowiak

Telefon:

61 85-95-720

E-mail:

rdfp@poznan.rio.gov.pl