Skład Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:,

 

Przewodnicząca: Marta Marciniak

Zastępca:             Danuta Szczepańska

Członkowie:

1.    Lech Dworaczyk

2.    Joanna Kotlińska

3.    Aniela Michalec

4.    Grażyna Wróblewska

5.    Marlena Ziętek

Dane adresowe

Adres pocztowy:

ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Telefon:

61 85-95-710

E-mail:

poznan@rio.gov.pl

 

Zespół Obsługi ds. naruszeń dyscypliny finansów publicznych w Poznaniu:

 

 

Imię i nazwisko:

Aneta Błochowiak, Joanna Kocik

Telefon:

61 85-95-720

E-mail:

rko@poznan.rio.gov.pl