Uchwała Składu Orzekającego w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Związek Międzygminny "OBRA"