Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 lutego 2007 r. z kontroli przeprowadzonej w ramach kontroli kompleksowej Powiatu Obornickiego obejmującej przyznawanie w 2005 r. bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej