Zastrzeżenia Dyrektora Gospodarstwa Pomocniczego " POZSERWIS " Urzędu Miasta Poznania z dnia 14 lutego 2007 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 31 stycznia 2007 r.