Wystąpienie pokontrolne z dnia 31 stycznia 2007 r. z kontroli doraźnej obejmującej udzielanie zamówień publicznych przez Gospodarstwo, w tym w szczególności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym uczestnikiem postępowania był Zakład Handlowo - Usługowy " HELPDESK " ze Skórzewa.
Dyrektor Gospodarstwa Pomocniczego " POZSERWIS " Urzędu Miasta Poznania w dniu 14 lutego 2007 r. wniósł zastrzeżenia do terści wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31 stycznia 2007 r., na które w dniu 7 marca 2007 r. Regionalna Izba Obrachunkowa udzieliła odpowiedzi.