Odpowiedź Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 marca 2007 r. udzielona Dyrektorowi Gospodarstwa Pomocniczego " POZSERWIS " Urzędu Miasta Poznania dotycząca wniesionych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego z dnia 31 stycznia 2007 r.