Wystapienie pokontrolne z dnia 11 kwietnia 2007 r. z kontroli kompleksowej za 2005 r.