Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 maja 2007 r. oddalająca wniesione przez Wójta Gminy Suchy Las zastrzeżenia do nieprawidłowości zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16 marca 2007 r.