Wystąpienie pokontrolne z dnia 19 lipca 2007 r. z kontroli doraźnej obejmującej ustalenie kosztów poniesionych przez Miasto Poznań w związku z zabezpieczeniem i przeprowadzeniem w dniu 18 listopada 2006 r. Marszu Równości w Poznaniu.