Zastrzeżenia Burmistrza Miasta i Gminy Krajenka z dnia 27 lipca 2007 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 12 lipca 2007 r.