Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 sierpnia 2007 r. z kontroli problemowej obejmującej prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury za okres 01.01.2005r.- 31.12.2006r.