Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 sierpnia 2007 r. oddalająca wniesione przez Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka zastrzeżenia do nieprawidłowości zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 lipca 2007r.