Uchwała Składu Orzekającego w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gmine Strzałkowo.