Wystąpienie pokontrolne z dnia 2 października 2007 r. z kontroli problemowej obejmującej prawidłowość  prowadzenia gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury  za okres  01.01.2005r. - 31.12.2006 r.