Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 października 2007 r. z kontroli doraźnej obejmującej prawidłowość naliczania i wypłacania wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy Mosina, pełniącemu funkcję w kadencji od 2002 do 2006 roku.