Zastrzeżenia Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 września 2007 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 30 sierpnia 2007 r.oraz kolejne pisma w sprawie zastrzeżeń z dnia 20 września 2007 r. i 26 września 2007 r.