Uchwała Nr 21/886/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 października 2007 r.rozpatrująca wniesione zastrzeżenia  przez Prezydenta Miasta Poznania.