Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 października 2007 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r.rozszerzonej problemowo o dokonanie wydatków z tytułu usług komunalnych i funkcjonowania wysypiska w Studzieńcu.