Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 sierpnia 2007 r. z przeprowadzonej w ramach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta Poznania kontroli dochodów realizowanych przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ" w imieniu Miasta Poznania za okres od 01.01.2005 do 31.05.2006r.