Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 listopada 2007 r. z kontroli doraźnej obejmującej udzielanie zamówień publicznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A w Poznaniu w tym w szczególności postępowań, w których uczestnikami postępowania byli następujący wykonawcy :
1. Rebudach Zakład Remontowo - Usługowy Piotr Perz ul. Browarna 20 a , Poznań,
2. Firma Budowlana Eugeniusz Dota ul. Perzycka 22, Poznań,
3. Lepiko Sp. z o.o. ul. Skórzewska 19, Skórzewo,
4. Orlikon Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 55/12, Poznań,
5. Zakład Ogólnobudowlany Janusz Mleczak ul. Krasińskiego 15/17 m. 1, Poznań,
6. Zakład Dekarsko - Blacharski Leszek Dyzmański ul. Niezłomnych 6, Zakrzewo,
7. Usługowy Zakład Remontowo - Budowlany Stefan Kędzia ul. Rolna 2, Nowy Tomyśl.