Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 listopada 2007 r. z kontroli doraźnej obejmującej prawidłowość ewidencji i rozliczania druków ścisłego zarachowania oraz pobierania opłat cywilnoprawnych za lata 2004 - 2007.