Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 listopada 2007 r. z kontroli problemowej obejmującej zbadanie i ocenę wykonywania zadań oraz rozliczenia uzyskanych z budżetu Gminy Swarzędz dotacji w okresie 01.01.2006 r. - 30.06.2007 r.