Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 grudnia 2007 r. z kontroli problemowej obejmującej prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury za okres 01.01.2005 r. - 31.12. 2006 r.