Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 grudnia 2007 r. z kontroli problemowej obejmującej zbadanie i ocenę wykonania zadań oraz rozliczenia uzyskanych z budżetu Miasta Ostrowa Wlkp. dotacji w okresie 01.01.2006 r. - 30.06.2007 r.