Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 grudnia 2007 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r. rozszerzonej o prowadzone w 2007 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci do Szkół Podstawowych w Szewcach i Buku, Gimnazjum w Buku oraz na pływalnię w Szamotułach w roku szkolnym 2007/ 2008 w komunikacji zamkniętej.