Wystąpienie pokontrolne z dnia 19 listopada 2007 r. z kontroli doraźnej obejmującej prawidłowość finansowania i rozliczenia, ujęcia w księgach rachunkowych oraz przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych przy realizacji inwestycji kanalizacyjnych w szczególności w ulicy Topolowej i Wiejskiej w latach 2004 - 2005 i następnych.