Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 grudnia 2007 r. z kontroli problemowej obejmującej zbadanie i ocenę wykonania zadań oraz rozliczenia uzyskanych z budżetu Miasta Konina dotacji w okresie 01.01.2006 r. - 30.06.2007 r.